Interview met Diederik en Britta van Egmond

van Van Egmond Architecten

‘Hoe haal je het beste uit het leven?”

Voor de architectuur van Florissant Wonen tekende het bureau Van Egmond Architecten. Diederik en Britta van Egmond, de tweede generatie ondernemers van dit familiebedrijf, zoeken altijd naar de bijzondere kracht van een bepaalde locatie en proberen deze vervolgens te benutten en te versterken.

Menselijke maat “De aansluiting op de omgeving en de natuur is voor ons een belangrijke voorwaarde”, vertelt Diederik van Egmond. “Als uitgangspunt stellen wij ons altijd de vraag hoe mensen hier straks gaan leven met elkaar, zowel in de wijk als in en rondom het huis. Waar kijken zij op uit, hoe positioneren we dan het terras of de veranda, voelen zij zich uitgenodigd om elkaar te ontmoeten of om hun kinderen op een veilige manier naar school te laten gaan? Voor Florissant Wonen is het principe van de overtuin echt onderscheidend. Daar, aan de overkant van het water, strekt zich een prachtige ruimte uit waar kinderen lekker kunnen spelen. Deze woonwijk is bij uitstek gericht op samen leven in een natuurrijke omgeving. Die sociale cohesie vraagt om een menselijke maat in de architectuur, waardoor mensen zich geborgen voelen.”

Rijke accenten “Voor de herkenbaarheid hebben we rijke details verwerkt die je elders in Boskoop ook tegenkomt. Kijk maar naar de bijzondere metselwerkverbanden, zoals rollagen en hanenkammen, of naar de aftimmeringen rond de luifel bij de voordeur. We gebruiken ook kleuren en tinten die je van andere kenmerkende Boskoopse straten kunt herkennen, zoals de prachtige Rozenlaan. De grote glaspartijen in de woningen versterken de aansluiting op de omgeving. In die hoogwaardige afwerking herken je duidelijk onze liefde voor de architectuur, die in Florissant Wonen geleid heeft tot een vorm waarin je de traditie en het karakter van dit gebied herkent.”

Afwisseling en diversiteit “Eentonigheid maakt elke wijk saai, dus voor Florissant Wonen hebben we bewust gestuurd op afwisseling en diversiteit. Met de maatvoering en de kwaliteit van deze woningen kunnen we de wensen van bewoners faciliteren, ook als deze in de loop der tijd veranderen. Een huis dat ik misschien bedoeld heb voor senioren, zou dan zomaar ook een prima woning kunnen zijn voor twee starters. Zelfs als woningen op elkaar lijken, zijn ze door verschillende kleuren en details toch herkenbaar als dat eigen huis, met een eigen identiteit. Dit is een plek waar oma straks vlakbij haar kinderen kan wonen. Dit wordt echt een wijk waarin zij een gemeenschap met elkaar vormen.”