informatie

Contact


Heeft u belangstelling om te wonen in Florissant Wonen? Neem dan contact op met onderstaande partijen voor extra informatie of kijk op de website: www.florissantwonenboskoop.nl

Verkoop en informatie De Pater Makelaardij 0172 - 215409 boskoop@depater.nl

Ontwikkelaar AM B.V. Postbus 4052 3502 HB UTRECHT 0306097222 info@am.nl www.am.nl

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te benutten. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. De projecten van AM krijgen ruime erkenning, mede getuige prestigieuze prijzen voor onder meer Newport Nesselande, Rotterdam (Neprom Prijs en Neprom Publieksprijs), het kantoorgebouw Forum, Amsterdam (Mipim Award en FGH Prijs), AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep. Voorbehoud Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed is aan dit digitale magazine, kunnen er aan de teksten, beelden, impressies, plattegronden en maatvoering geen rechten worden ontleend. Dit magazine behoort niet tot de officiële contractstukken. AM b.v. alsmede alle hiervan deel uitmakende onderdelen als bedoeld in artikel 2:24b BW en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in dit magazine voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het magazine of de links naar websites van derden.